POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność i cenimy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową (w tym poszczególne jej podstrony), opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Dokument zawiera zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz objaśnia w jaki sposób chronimy Twoją prywatność poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych.

INFORMACJE OGÓLNE

 • 1. Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą CaseLayer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 23 (POLSKA), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596015, VAT-ID: PL8133713393, REGON: 363470635 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej CaseLayer albo My.
 • 2. Dane osobowe to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, numer telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy i inne informacje związane z daną osobą osobiście.
 • 3. Przetwarzanie danych osobowych to ogóle sformułowanie, oznaczające operacje wykonywane na danych osobowych (zbieranie, przechowywanie, usuwanie, opracowywanie a także udostępnianie danych) dokonywane przez administratora danych lub podmiot przetwarzający dane.
 • 4. Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO.
 • 5. Wymiana informacji pomiędzy nami (CaseLayer) a Tobą jako użytkownikiem rozpoczyna się w momencie wyświetlenia przez Ciebie naszej strony internetowej www.caselayer.pl (w tym jej podstron) na Twoim urządzeniu końcowym. Tymi informacjami mogą być także Twoje dane osobowe.

INFORMACJE KTÓRE ZBIERAMY I KTÓRYCH NIE ZBIERAMY

 • 1. Zbieramy informacje o Tobie tylko wtedy, gdy mamy do tego powód i kiedy jest to niezbędne na przykład w celu świadczenia usług, komunikowania się z Tobą, w celu ulepszania oferowanych przez nas usług czy optymalizacji naszej strony internetowej.
 • 2. Przetwarzamy dane tylko w celach biznesowych, to znaczy wtedy, gdy chcemy dostarczyć użytkownikowi swój produkt lub usługę, podczas zarządzania kontem użytkownika oraz dla zapewnienia Ci obsługi, a także do celów marketingowych, jeśli udzielisz nam zgody.
 • 3. Nie zbieramy, nie używamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.
 • 4. Użytkownik zawsze może odmówić udzielenia informacji umożliwiających jego identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić lub utrudnić mu realizowanie wszystkich lub niektórych czynności związanych z aktywnością na stronie internetowej CaseLayer.
 • 5. Gromadzimy informacje w następujący sposób:
  • a) dostarczane przez użytkownika,
  • b) automatycznie poprzez działanie/korzystanie z naszych usług i produktów,
  • c) ze źródeł zewnętrznych.

Informacje dostarczane przez Ciebie

 • 1. Jeżeli decydujesz się na współpracę z nami poprzez nabycie naszego produktu lub usługi albo jesteś zainteresowany ich nabyciem, możesz zostać poproszony o udostępnienie danych, które umożliwią Twoją identyfikację. Możemy Cię prosić o takie dane jak: dane osobowe, dane dotyczące firmy (imię, nazwisko, nazwa, dokładny adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu), a także dane finansowe wymagane do przetwarzania transakcji płatniczej (np. NIP, numer konta).
 • 2. Możesz dostarczyć nam swoje dane podczas odpowiadania na ankiety, kontaktowanie się z nami przez formularz kontaktowy, a także przez kontakt z pomocą techniczną.
 • 3. Poprzez nabycie naszej usługi lub zakup produktu dostarczasz nam informacji o transakcjach i rozliczeniach. Przekazujesz nam wtedy dodatkowe dane osobowe i informacje o płatności, które są wymagane do przetworzenia transakcji i płatności, czyli imię i nazwisko, dane karty kredytowej i dane kontaktowe.
 • 4. Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, to wykorzystamy do jego przesłania Twój adres e-mail, który nam podałeś, a w razie potrzeby możemy także użyć Twojego imienia i nazwiska czy nazwy firmy. Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywania newslettera poprzez rezygnację z niego. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć na końcu każdego newslettera. Jeśli odwołasz zgodę, to usuniemy dane zgromadzone w celu przesyłania newslettera.
 • 5. Ponadto w stosunku do użytkownika korzystającego z naszych produktów lub usług możemy zbierać dane dotyczące oprogramowania, rozdzielczości ekranu przeglądarki, serwera, na którym działa oprogramowanie np.: licencje na oprogramowanie, źródło z którego licencja została uzyskana, informacje o serwerze, na którym program ma być zainstalowany (m.in. IP, system operacyjny), informacje, które funkcje oprogramowania są najczęściej używane, a w przypadku korzystania z pomocy technicznej, takie dane jak: IP, nazwy użytkowników, oznaczenia konta.

Informacje gromadzone automatycznie

 • Niektóre dane gromadzimy automatycznie, takie jak:
 • - informacje o dziennikach, czyli informacje, które udostępniają przeglądarki internetowe, urządzenia mobile i serwery m.in. typ przeglądarki, preferowany język, odnośnik strony, a także datę i godzinę wizyt zwiedzających, adres domeny, system operacyjny wykorzystywany przez użytkownika, rozdzielczości ekranu przeglądarki, ISP i inne dane.
 • - informacje dotyczące użytkownika, czyli informacje na temat korzystania z naszych usług w celu lepszego zrozumienia oczekiwań użytkowników korzystających ze strony, optymalizacji jej funkcji oraz zawartości. Zbieramy np. informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na naszej stronie, o urządzeniach, na których wyświetlili naszą stronę (np. typ urządzenia i rozmiar ekranu)
 • - informacje o lokalizacji, dzięki której możemy określić przybliżoną lokalizację Twojego urządzenia na podstawie Twojego adresu IP. Informację tę wykorzystujemy do śledzenia Twoich ruchów na naszej witrynie i do  obliczania ilości osób odwiedzających nasze usługi z określonych regionów geograficznych.

Informacje gromadzone ze źródeł zewnętrznych

 • Możemy uzyskiwać dane o użytkowniku także ze źródeł zewnętrznych. Ma miejsca to w sytuacji, kiedy masz możliwość zalogowania się do naszej usługi lub połączenia naszej usługi z usługą mediów społecznościowych. CaseLayer otrzyma wtedy informacje z tej usługi np. nazwę użytkownika, informacje o profilu czy listę znajomych. Informacje, które otrzymamy zależą od rodzaju usług i dostępnych opcji.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

 • 1. Zgromadzone o Tobie informacje używamy w celu:
  • - świadczenia naszych usług lub pobrania opłaty za usługę lub produkt,
  • - rozwoju naszych usług i produktów w szczególności poprzez dodawanie nowych funkcji, tworzenie nowych usług i produktów przydatnych dla użytkownika,
  • - monitorowania i analizy zachowań użytkowników, abyśmy mogli ulepszać nasze usługi i produkty,
  • - monitorowania i ochrony bezpieczeństwa naszych usług i produktów, wykrywania i zapobiegania nieuczciwym transakcjom i innym nielegalnym działaniom, zwalczania spamu oraz ochrony naszych praw i własności, i innych,
  • - poprawy skuteczności naszych reklam i lepszego zrozumienia użytkownika np. poprzez analizę ilości sprzedanych produktów i usług po otrzymaniu wiadomości marketingowej,
  • - komunikacji z użytkownikiem np. za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przedstawienia oferty, uzyskania opinii o produktach i usługach, aktualizacjach oraz dodatkach .
 • 2. Zgromadzone o Tobie informacje wykorzystujemy tylko wtedy gdy:
  • - jest to niezbędne do tego, abyśmy mogli wywiązać się wobec Ciebie z naszych zobowiązań wynikających ze świadczenia usług, sprzedaży produktów, umów oraz zarządzania kontem użytkownika,
  • - jest to konieczne ze względu na obowiązek narzucony przepisami prawa lub w celu ochrony Twoich interesów lub interesu innej osoby,
  • - istnieje uzasadniony interes, aby wykorzystywać informacje o Tobie, np. w celu dostarczania i aktualizacji naszych usług i produktów, ich ulepszaniu, zabezpieczaniu naszych usług i produktów, komunikowaniu się z Tobą, lepszego zrozumienia Twoich potrzeb czy zapobieganiu problemom z naszymi produktami i usługami,
  • - udzieliłeś nam zgody na umieszczenie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE O TOBIE

 • Dane gromadzone przez CaseLayer, nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla których zostały pozyskane (np. dla prawidłowego wykonania umowy, prawidłowego sposobu świadczenia usług), a po upływie powyższego okresu są przechowywane jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

 • 1. Podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo pozyskanym danym osobowym i uchronić je przed utratą, zabezpieczyć przed nieuprawnionym ujawnieniem, zniszczeniem, zniekształceniem, bezprawnym wykorzystaniem oraz zmianom. Przy czym informujemy, że żaden system zabezpieczeń nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa.
 • 2. Twoje dane, które zostały podane przy rejestracji w naszym serwisie, są chronione przez hasło i identyfikator. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania swojego hasła oraz identyfikatora, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym zalecamy wylogowywanie się po każdej wizycie. Ponadto użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności hasła i identyfikatora. Gdy użytkownikiem jest osoba trzecia, nie może ona korzystać z Twojego hasła i identyfikatora bez Twojej wyraźniej zgody jako właściciela hasła i identyfikatora ani działać poza zakresem posiadanej zgody.
 • 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie haseł i nazw użytkowników przez nieuprawnione do tego osoby, jeżeli do ujawnienia hasła lub identyfikatora użytkownika doszło bez naszej winy.

DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI - ODBIORCY INFORMACJI

 • 1. Nie udostępniamy, nie sprzedajmy i nie przekazujemy danych umożliwiających (w tym potencjalnie) identyfikację użytkownika żadnym innym podmiotom niż wymienionym w niniejszej Polityce Prywatności.
 • 2. Możemy tworzyć statystyki obejmujące charakterystykę zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i możemy upubliczniać takie informacji, jeśli na ich podstawie nie da się zidentyfikować użytkownika.
 • 3. Ujawniamy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, stosując odpowiednie zabezpieczenia i wyłącznie w przypadkach opisanych poniżej. CaseLayer udostępnia informacje umożliwiające identyfikację użytkownika:
  • a) swoim pracownikom i współpracownikom, którzy są zobowiązani do zachowania ich w poufności, kiedy ich ujawnienie jest niezbędne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, czyli ze sprzedażą produktów i usług udostępnianych na stronie internetowej, świadczeniem pomocy merytorycznej i technicznej oraz do wykonywania innych niezbędnych zadań,
  • b) w odpowiedzi na wezwania sądu lub innego organu państwowego lub jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa,
  • c) w celu ochrony własności i praw CaseLayer, w tym dochodzenia należnych nam roszczeń, egzekucji długów, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych,
  • d) podmiotom które muszą znać informacje o użytkowniku w celu prawidłowego świadczenia usług na rzecz CaseLayer (np. sprzedawcy i dostawcy usług płatniczych, którzy przetwarzają dane Twojej karty kredytowej i debetowej, dostawcy usług analitycznych). Wymagamy od nich zobowiązania do ochrony prywatności,
  • e) w procesach przekształcania, zmiany lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
  • f) w przypadku, gdy wyślesz do nas prośbę o pomoc albo zapytania (np. w formie wiadomości e-mail albo przez formularz kontaktowy), to zastrzegamy sobie prawo do publikacji tego żądania abo zapytania w celu udzielenia odpowiedzi, wsparcia innych użytkownikom albo prowadzenia nowych produktów i usług.
 • 4. Informacje, które zostały wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer należący do firmy Google Inc w USA i tam są zapisywane, ale Twój adres IP nie jest powiązany z innymi danymi Google.
 • 5. Nasze usługi mają globalny zasięg, dlatego informacje na Twój temat mogą być wykorzystywane, przechowywane oraz dostępne dla osób działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), abyśmy mogli prawidłowo świadczyć nasze usługi. Zapewniamy Cie, że przekazując informacje o Tobie podmiotom spoza EOG, podejmujemy odpowiednie kroki, w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. Przekazywanie danych na serwery znajdujące się w USA odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield) oraz na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.

PLIKI COOKIE I GOOGLE ANALYTICS

 • 1. Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki cookie i korzystamy z Google Analytics (usługa analityczna dostarczana przez Google Inc) w celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb i preferencji użytkowników. Na stosowanie powyższych narzędzi zezwala nam art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • 2. Google Analytics i wykorzystywane przez CaseLayer pliki cookie nie zawierają Twoich danych osobowych, dostarczają nam spseudonimizowanych informacji.
 • 3. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. laptop, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania z naszej strony internetowej (w tym z podstron). Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 4. CaseLayer wykorzystuje cookie sesyjne i stałe.
 • 5. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
  • a) udoskonalania, w oparciu o uzyskane dane, oferowanych produktów i usług, a także tworzenia nowych produktów i usług,
  • b) dostosowywania zawartości naszej strony internetowej do Twoich preferencji oraz wypracowywania optymalnego sposobu korzystania z tej strony, w szczególności pliki mogą rozpoznać Twoje urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb i możliwości technicznych,
  • c) opracowywania statystyk i analiz, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, co np. pozwoli poprawić jej strukturę i zawartość,
  • d) utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie będziesz musiał na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu oraz hasła.
 • 6. Odwiedzający stronę CaseLayer, którzy nie chcą aby pliki cookie zostały umieszczone na ich komputerach lub innych urządzeniach, powinni ustawić przeglądarki, z których korzystają, w taki sposób, by odrzucały pliki cookie przed użyciem strony internetowej CaseLayer, z tym zastrzeżeniem, że niektóre z funkcji strony mogą nie funkcjonować prawidłowo.
 • 7. Możesz także zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Google Analytics na przykład poprzez pobranie i instalację oferowanego przez firmę Google dodatku do przeglądarki blokującego usługę Google Analytics.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych (RODO) przysługują Ci nastepujące prawa:
  • Prawo uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to prawo do uzyskania do nich dostępu i informacji, które w szczególności obejmują takie kwestie jak:
   • - cele, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe,
   • - kategorie przetwarzanych danych osobowych,
   • - odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione,
   • - planowany okres przechowywania danych, a jeżeli nie można podać konkretnej informacji, to kryteria ustalenia okresu przechowywania,
   • - prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania,
   • - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • - informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od od osoby, której dane dotyczą,
   • - informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO i przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, które określa art. 46 RODO, związanych z przekazywaniem danych. 
  • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
   • Masz prawo do żądania od CaseLayer niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a uwzględniając cele przetwarzania masz prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych rownież poprzez dodatkowe oświadczenie, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”
   • Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane, pod warunkiem, że zajdzie jedna z następujących okoliczności:
    • - Twoje dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane w inny sposób,
    • - cofnąłeś/odwołałeś zgodę na podstawie której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania,
    • - wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO,
    • - Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
    • - Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
    • - Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
   • W przypadku, kiedy upubliczniliśmy Twoje dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to przy uwzględnieniu dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzających Twoje dane osobowe, że żądasz także od nich usunięcia wszelkich łączy do Twoich danych, ich kopii oraz ich replikacji.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
   • Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, gdy:
    • - kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
    • - przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięciu danych osobowych żądasz ograniczenia ich wykorzystywania,
    • - potrzebujesz danych osobowych o ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a my ich już nie potrzebujemy,
    • - wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO do momentu rozstrzygnięcia nadrzędności, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
  • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania udostępnionych nam danych do otrzymania Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli:
   • - przetwarzanie odbywa się w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) bądź na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
   • - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   • Korzystając z prawa do przenoszenia danych masz prawo żądać od CaseLayer, aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu
   • - masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw - z powodu Twojej szczególnej sytuacji - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowanie na podstawie tych przepisów,
   • - masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Niniejsze prawo może zostać wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. po wniesieniu sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych, chyba że występują ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZMIANY PRAWNE LUB WŁASNOŚCIOWE

 • 1. W sytuacji, gdy przekształcimy się w inną formę prawną, połączymy się z innym podmiotem lub dokonamy podziału naszego przedsiębiorstwa, a także jeżeli wydzierżawimy nasze przedsiębiorstwo lub zostanie w stosunku do nas ogłoszona upadłość – dane o Tobie mogą być traktowane jako element naszych aktywów.
 • 2. Informujemy, że nasza ewentualna transformacja prawna będzie prowadzić do przejęcia danych przez następcę prawnego, który będzie mógł z nich korzystać tylko w takim zakresie, jaki jest określony w niniejszej Polityce Prywatności.

LINKI ZEWNĘTRZNE

 • 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony internetowej należącej do CaseLayer.
 • 2. Nie odpowiadamy za polityki prywatności ani praktyki w zakresie ochrony danych osobowych podmiotów, do których linki mogą pojawiać się na stronie CaseLayer ani podmiotów korzystających z naszych produktów czy usług. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności właściwych podmiotów.

KONTAKT

 • 1. W przypadku pytań dotyczących naszej strony internetowej oraz praw związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: kontakt@caselayer.com.
 • 2. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zaloguj się na swoje indywidualne konto lub prześlij zawiadomienie na adres kontakt@caselayer.com. Będziemy starać się przetwarzać żądania w miarę możliwości jak najszybciej.
 • 3. Jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz tego dokonać w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Od dnia 25 maja 2018 roku właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • 1. Możemy od czasu do czasu zmieniać naszą Politykę Prywatności, dlatego zachęcamy do częstego sprawdzania aktualnej jej treści.
 • 2. W przypadku wprowadzenia zmian, powiadomimy Cię o tym poprzez zamieszczenie notatki w Dzienniku aktualizacji, a w razie znaczących zmian dostarczymy Ci dodatkowe powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail, a w uzasadnionych prawem przypadkach będziemy Cie prosić o udzielenie zgodny na dokonanie zmian.
 • 3. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po każdej zmianie będzie traktowane jako akceptacja wszelkich wprowadzonych zmian.

Dziennik aktualizacji:
25 maj 2018 rok - uproszczenie języka w Polityce Prywatności i opis naszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych
8 luty 2017