CL /// skontaktuj się z nami

Kontakt

kontakt@caselayer.com

PL +48 792 297 960

US +1 (415) 800 4908

Biuro

CaseLayer Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 23
35-105 Rzeszów
NIP: 8133713393
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do KRS: 0000596015
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł